COUNTDOWN

Sesi Bimbingan dan Kaunseling

PERKHIDMATAN SESI KAUNSELING DIJALANKAN DALAM DUA JENIS:

1. Sesi Kaunseling Individu -
Bermaksud satu pertemuan seorang kaunselor dan seorang klien untuk mengadakan satu proses perhubungan atau interaksi profesional dan memusatkan tumpuan kepada aspek-aspek penyesuaian dan perkembangan diri klien dan diikuti dengan membuat keputusan terbaik dari alternatif-alternatif yang diperlukan.


        
2. Sesi Kaunseling Kelompok -
Bermaksud pertemuan seorang kaunselor dan sekumpulan murid untuk mengadakan satu proses perhubungan atau interaksi profesional dan memusatkan tumpuan kepada aspek-aspek penyesuaian dan perkembangan diri  dan diikuti dengan membuat keputusan terbaik dari alternatif-alternatif yang diperlukan.