COUNTDOWN

Perkhidmatan

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN :

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua aspek seperti berikut:

1.0 SESI KAUNSELING :
1.1 Kaunseling Individu
1.2 Kaunseling Kelompok
1.3 Bimbingan Individu
1.4 Bimbingan Kelompok
1.5 Konsultasi 2.0 AKADEMIK :
2.1 Teknik Mencatat/ mengambil nota
2.2 Teknik Pengurusan masa
2.3 Teknik Pengurusan diri
2.4 Teknik Mendengar
2.5 Teknik Mengingat
2.6 Teknik Mengulangkaji pelajaran
2.7 Teknik Menjawab soalan peperiksaan
2.8 Teknik Menghadapi peperiksaan
2.9 Mengumpul maklumat pelajaran


3.0 KERJAYA :
3.1 Inventori Minat Kerjaya
3.2 Inventori Personaliti
3.3 Inventori Nilai
3.4 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif
3.5 Pengumpulan Maklumat Kerjaya
3.6 Pendedahan kerjaya
3.7 Peluang latihan kerjaya
3.8 Penyebaran Maklumat

4.0 PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL
4.1 Kemahiran Komunikasi
4.2 Kemahiran Asertif/Tegas diri
4.3 Penyaringan maklumat
4.4 Pengurusan Tekanan
4.5 Kemahiran Rohani
4.6 Kemahiran Membuat Keputusan
4.7 Kemahiran Pengawalan Diri
4.8 Kemahiran Aplikasi
4.9 Kemahiran Analisis Kritikal
4.10 Pengekalan Penghargaan Kendiri/ Self Esteem
4.11 Perkembangan Keremajaan
4.12 Konsep Kendiri
4.12 Pengendalian Kendiri
4.13 Program Orientasi

5.0 KEIBUBAPAAN
5.1 Komunikasi
5.2 Perkembangan individu
5.3 Isu-isu Kekeluargaan

6.0 PEMBANGUNAN DIRI
6.1 Kemahiran Komunikasi
6.2 Kemahiran Penyelesaian Masalah
6.3 Kepimpinan
6.4 Kemahiran Tegas Diri
6.5 Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
6.6 Kemahiran Sosial
6.7 Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas
6.8 Pengurusan Diri

7.0 PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH / ROKOK / INHALAN DAN HIV/ AIDS
7.1 Kemahiran Asertif
7.2 Kemahiran Sosial
7.3 Perkembangan Seksual
7.4 Sikap Benci kepada dadah
7.5 Kemahiran Menghindar Jangkitan HIV/ AIDS
7.6 Pendidikan Kekeluargaan

8.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
8.1 Mengurus sistem fail, buku rekod/ borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan rekod sesi   kaunseling dengan baik.
8.2 Merancang, melaksana dan menilai aktiviti tahunan serta menyediakan laporan.
8.3 Menerima, menyusun dan mempamir maklumat pendidiikan kerjaya, pencegahan dadah, HIV, Aids dan rokok.